O nas

Arhitekturni biro Šabec Kalan Šabec – arhitekti sta ustanovila Mojca Kalan Šabec in Andrej Šabec leta 1990. V prvih letih se je biro ukvarjal predvsem z načrti notranje opreme in grafičnim oblikovanjem, pozneje pa je dejavnost razširil na arhitekturno projektiranje in urbanistično načrtovanje.

Projektna skupina je sestavljena tako, da s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami lahko uspešno izpelje raznolike projekte, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje partnerje različnih strok. Področja našega dela so načrti s področja arhitekture, urbanizma in notranje opreme ter različne prostorske zasnove, študije in strokovne podlage.

Zaradi široke strokovne usposobljenosti lahko naročnika podpiramo v vseh fazah projekta, vse od razvoja zamisli, prostorske preveritve že pred nakupom nepremičnine, arhitekturne in urbanistične zasnove, do pridobitve potrebnih dovoljenj in izvedbe. Ves čas delovanja si prizadevamo za kakovost našega dela in zadovoljstvo naročnikov.

Projektna skupina :

Andrej Šabec, arhitekt

Mojca Kalan Šabec, arhitekt

Jana Klemenčič, komunalni inženir

Mojca Gros, arhitekt

Maja Doles, krajinski arhitekt

Matic Kržan, arhitekt

Ivana Ljubanović, arhitekt

Kristina Slejko, arhitekt

Jošt Berčič, krajinski arhitekt