• Projekt: Gospodarska cona Zalog
  • Tip projekta: Urbanistična zasnova Gospodarske cone Zalog
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 311 Zalog
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2017
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec
  • Sodelavci: Matic Kržan