• Projekt: Dva stanovanjska dvojčka
  • Tip projekta: Novogradnja
  • Faza: Idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2016
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Mojca Gros, Ivana Ljubanović, Jana Klemenčič
  • Vizualizacije: Nejc Škufca