• Projekt: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
  • Tip projekta: Javni natečaj
  • Nagrada: 2. nagrada
  • Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2017
  • Projektna skupina: ŠABEC KALAN ŠABEC ARHITEKTI (Avtorji: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec, Ivana Ljubanović, Sodelavci: Matic Kržan, Kaja Pregelj), SADAR+VUGA (Avtorji: Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Martina Hočevar, Sodelavci: Maja Omerzel, Aleš Pajk, Klemen Šenk)
  • Vizualizacije: Andreas Cesarini
  • Maketa: Luka Jančič