• Projekt: OPPN 192 PODUTIK ob športnem parku
  • Faza: Izvedbeni prostorski akt OPPN
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto uveljavitve OPPN: 2020
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Jana Klemenčič, Mojca Gros