• Projekt: Gospodarska cona Brnčičeva
  • Tip projekta: Urbanistična zasnova Gospodarske cone Brnčičeva
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 379 Brnčičeva
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2020
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec, Ivana Ljubanović, Mojca Gros
  • Sodelavec: Matic Kržan