• Projekt: OPPN za Gospodarsko tehnološki center Škocjan
  • Faza: Izvedbeni prostorski akt OPPN
  • Naročnik: Škocjan
  • Leto uveljavitve OPPN: 2007
  • Lokacija: Občina Škocjan, Slovenija
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Mojca Gros