• Projekt: Stanovanjsko naselje Regentova
  • Tip projekta: Novogradnja večstanovanjskih stavb
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 206 Regentova
  • Nagrada: Izbrana rešitev za severni del
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2012
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec, Ognen Arsov
  • Sodelavci: Maja Doles
  • Vizualizacije: Ognen Arsov