• Projekt: OPPN 191 Podutik Kamna Gorica-zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca-Podutiška-del
  • Tip projekta: Novogradnja večstanovanjskih stavb
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 191 in 34, izvedbeni prostorski akt OPPN
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto uveljavitve OPPN: 2013
  • Projektna skupina OPPN: Mojca Kalan Šabec, Jana Klemenčič