• Projekt: Ureditev območja P+R Polje
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 370 P+R Polje in območje križišča Zaloške ceste s Cesto 30. avgusta
  • Naročnik: Mestna občina Ljubljana
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2014
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec, Matej Peneš
  • Vizualizacije: Matej Peneš