• Projekt: OPPN 80 Grad Bokalce
  • Tip projekta: Novogradnja stanovanjskih stavb, varovanih stanovanj in revitalizacija graščine
  • Faza: Izvedbeni prostorski akt OPPN
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto uveljavitve OPPN: 2014
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Mojca Gros
  • Vizualizacije: Ognen Arsov