• Projekt: Stanovanjska soseska Mlinščica
  • Faza: Zazidalni preizkus za zemljišče ob Čevljarski ulici v Domžalah
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Domžale, Slovenija
  • Leto projekta: 2015
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec