• Projekt: Revitalizacija območja pri graščini Bokalce
  • Tip projekta: Novogradnja, večstanovanjske stavbe, varovana stanovanja, prenova graščine
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 80 Grad Bokalce
  • Nagrada: Izbrana rešitev za stanovanjsko pozidavo
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2012
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec, Ognen Arsov
  • Sodelavci: Maja Doles, Jana Klemenčič
  • Vizualizacije: Ognen Arsov