• Projekt: Stanovanjska soseska Ob gozdnem robu
  • Tip projekta: Novogradnja stanovanjske pozidave pod Rožnikom
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 214 Rožnik - Pod hribom
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2021
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Tone Kišek, Matic Kržan
  • Sodelavka: Nina Dolar
  • Konzultant: Andrej Strgar
  • Vizualizacije: Matej Mejak