• Projekt: Vrstne hiše Zadobrova
  • Tip projekta: Vrstne hiše
  • Faza: Idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2020-2023
  • Leto izvedbe: Predvideno 2024
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Kristina Slejko Mlakar, Tone Kišek
  • Vizualizacije: Matej Mejak