• Projekt: Apartmajsko poslovni objekt Bela hiša
  • Tip projekta: Prenova in dozidava objekta
  • Faza: Idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2012
  • Leto izvedbe: 2015
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Jana Klemenčič