• Projekt: Stanovanjsko naselje Pilonove vile
  • Tip projekta: Novogradnja stanovanjske pozidave na območju Kamne Gorice
  • Faza: Zazidalni preizkus
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2016
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Ivana Ljubanović