• Projekt: Sestavljene hiše Tomačevo
  • Tip projekta: Arhitekturno urbanistična rešitev
  • Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2017
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Ivana Ljubanović