• Projekt: OPPN 173 Parmova in 322 Parmova muzej-del
  • Faza: Izvedbeni prostorski akt OPPN
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto uveljavitve OPPN: 2018
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Mojca Gros, Jana Klemenčič, Darja Slapernik, Tina Jenko, Matic Kržan