• Projekt: Stanovanjsko naselje Dva cesarja
  • Tip projekta: Novogradnja stanovanjske pozidave na območju Ceste dveh cesarjev
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 134 Nad motelom
  • Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Heta Asset Resolution
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2016
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Ivana Ljubanović, Bor Pungerčič, Maja Doles
  • Sodelavci: Matic Kržan
  • Vizualizacije: Sergej Mostnar
  • Maketa: Matic Kržan