• Projekt: LPP remiza
  • Tip projekta: Celovita prenova območja remize Ljubljanskega potniškega prometa
  • Faza: Natečaj za izbiro najprimernejše variantne rešitve za območje OPPN 290 Remiza Šiška
  • Nagrada: Izbrana rešitev
  • Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, LPP
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2017
  • Projektna skupina: Mojca Kalan Šabec, Andrej Šabec, Ivana Ljubanović
  • Vizualizacije: Nejc Škufca