• Projekt: Stanovanjsko naselje Rakova Jelša 2
  • Tip projekta: Javni natečaj
  • Nagrada: 2. nagrada
  • Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2017
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Maja Doles
  • Sodelavci: Matic Kržan, Ivana Ljubanović
  • Vizualizacije: Nejc Škufca