• Projekt: Dva večstanovanjska objekta
  • Faza: Zazidalni preizkus, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo
  • Naročnik: Zasebni
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Leto projekta: 2017 - 2018
  • Projektna skupina: Andrej Šabec, Mojca Kalan Šabec, Ivana Ljubanović, Jošt Berčič
  • Sodelavci: Matic Kržan, Kristina Slejko
  • Vizualizacije: Matej Mejak